„Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost. Kdo kontroluje přítomnost, kontroluje minulost.“

George Orwell, 1984

Národní galerie ve Veletržním paláci ,  21.10. 2014 –  8.2. 2015

vernisáž 21. 10. v  19hod./

Veletržní palác vyhořel v roce 1974 a díky iniciativě tehdejšího ředitele Národní galerie Jiřího Kotalíka, byl získán pro Moderní sbírku NG. Rekonstrukce se ujal architekt Miroslav Masák spolu s kolegy z architektonické kanceláře SIAL.

 V roce 1984 se do vyhořelého skeletu dostal i Jiří Sozanský, aby zde po té, co dokončil svoje mimořádné projekty v Malé Pevnosti v Terezíně a v devastovaném městě Most, realizoval výtvarné instalace a performance, inspirované románem George Orwella 1984.

Sozanský vtextu k výstavě uvádí:

„Na přelomu let 1983 -84 začal v Praze kolovat jako samizdat Orwellův román 1984. Každému, kdo měl nějakou zkušenost s represivním aparátem totalitního režimu, byl obsah knihy okamžitě srozumitelný. Každý, kdo v této zemi žil, prošel nějakou dílčí zkušeností, která tvoří celek románu. Strach a úzkost byly běžnou součástí všedního dne. Strach z nejrůznějších postihů zajišťoval režimu účast většiny na rituálních oslavách a shromážděních, nařízených a organizovaných ideology komunistické strany.“

Na výstavě bude fotodokumentaci akčních performancí z roku 1984 a další Sozanského díla, vytvořená v reakci na inspirativní prostředí Veletržního paláce v průběhu třiceti let. V souladu s mezioborovým zaměřením autora jsou zde kromě původních skic především nové práce z posledních let – rozměrné olejomalby, kresby, fotokoláže a bronzové plastiky.

Ke spolupráci si Jiří Sozanský přizval historika Petra Kouru z Filozofické fakulty UK, Jiřího Přibáně, sociologa a právníka z Cardiff  Law  School, historika umění Jiřího T. Kotalíka, který byl zároveň kurátorem výstavy, architekta Miroslava Masáka, ředitele Úřadu na ochranu osobních údajů Igora Němce, hlavního kurátora GASK Richarda  Druryho a generálního ředitele NG Jiřího Fajta. K výstavě je vydávána výpravná publikace s texty všech spolupracovníků.

_

VSTOUPIT NA WEB