______1990-2001 VALDICE

Sametová revoluce v listopadu 1989 otevřela uměleckým akcím nové, do té doby hermeticky uzavřené prostory. Jedním z nich byl i bývalý raně barokní kartuziánský klášter ve Valdicích u Jičína, proměněný ve věznici z mimořádně ostrým režimem, kterou v minulosti prošla i řada politicky perzekuovaných. Absurdní spojení historické památky a jejího funkčního znásilnění otevřelo cestu k existencionální instalaci na jednom z vězeňských dvorů, která lapidárním způsobem personifikuje zoufalou rezistenci přežití. Nezachytitelnou fasetou projektu tak zůstaly vedle výhrůžně visícího bloku i trpělivé a přímočaře vedené diskuse s odsouzenými. Zkušenosti ze setkání s tímto vypjatým prostředím zúročil autor v samostatném projektu nazvaném Pocta Janu Zahradníčkovi. Katolicky orientovaný básník prošel peklem komunistických kriminálů a citáty z jeho poezie snoubené s rozměrnými grafikami přímočaře žalují.