______1983-1984 VELETRŽNÍ PALÁC

Funkcionalistickou budovu, která byla na konci dvacátých let pýchou svobodného Československa a jeho obchodněprůmyslového potencionálu, zničil v roce 1979 ničivý požár. V dlouhém mezidobí, než tento fénix povstal z popele a stal se sídlem Sbírky moderního umění Národní galerie, posloužil jako prostor pro prezentaci na míru šitého projektu. Obnažené předivo betonových pilířů a překladů evokovalo monumentální klec, i proto se klece z železných prutů staly základem objektů kombinujících sochy, fotografie i lidské akty v různých akčních situacích, včetně autorova boxerského extempore. Pečlivá kresebná příprava projektu, kombinace divadelního a výtvarného projevu i důraz na dokumentaci celé akce příznačně charakterizují Sozanského projekty, které přes svou profesionální přípravu neztrácejí na spontaneitě.