______1981-1983 MOST

V době jeho aktivit v Terezíně zaujal Sozanského osud Mostu, kdysi prosperujícího historického severočeského města uprostřed líbezné krajiny, které padlo za oběť industriální devastaci. Tím se okolí města proměnilo v měsíční krajinu, jíž dominovaly velkodoly a gigantické průmyslové komplexy. Osud zdejšího německého obyvatelstva odsunutého po válce je neméně tragický a zůstává symbolem kulturního vykořenění. Vyvrcholením tohoto úsilí byla proměna dožívajícího města v prostředí promyšlených instalací v opuštěných domech a ulicích, zachycená dynamicky a i ve výtvarně komponovaném dokumentárním filmu. Finální dokumentace apokalyptické vize totálního zániku, ve které se mísí v neidentifikovatelné skrumáži trosky civilizace a uměleckých děl, patří k emocionálně nejvypjatějším polohám moderního českého umění. Na mostecké aktivity navázaly další navazující projekty, využívající nově i fenomén fotografie, které lze chápat i jako důrazný apel upozorňující na ohrožení kulturní identity.