______2001-2006 GROUND ZERO N.Y. 11 SEPTEMBER 2001

Bezprostřední zážitky z přeletu nad válečnou Bosnou a ze zaplavené Prahy se promítly do cyklů Urbicida a Zóny, na které navázal nejnověji Ground Zero. Apokalyptický zážitek z 11. září 2001, který traumaticky zasáhl celé lidstvo byl navíc iniciován letadly a proto spojující princip všech jmenovaných cyklů - pohled z letecké perspektivy - má svoje opodstatnění a logiku. Hutně malovaná monumentální plátna traktovaná expresivním rukopisem zachycují sídelní struktury, z jejichž pastózních strukturálně pojatých ploch a chaotických čar vystupují symbolické kontury mrakodrapů. Jejich konfrontace s realitou dokumentárních fotografií tak prostřednictvím akční gestické malby vypovídá o překvapující reálnosti autorova intenzivního prožitku. Komplexně vybavený umělec tak suverénně připomíná prostou leč evidentní zkušenost svého původně malířského školení.