______2004-2006 Z PRACHU A POPELE

Šedesáté výročí konce II. světové války a zároveň desáté výročí ukončení války na Balkáně iniciovalo cyklus Z prachu a popele, který je založen na literární inspiraci: čerpá zejména z autentických vzpomínek nacistického vězně Primo Leviho, z deníků Rudolfa Hösse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi. Na čtyřicet originálních grafických listů zachycuje v celku či detailu trpící oběti v rychlém filmovém střihu jakéhosi klipového dokumentu. Obsah akcentuje textová část aplikovaná typograficky promyšleným využitím citátů s negativním bílým mottem, jakousi klíčovou větou, která je poselstvím divákovi. Připomíná drastickou realitu hrůzného systému trýznitelů a obětí, z kterého je jediným východiskem naděje, víra a obrácení se k podstatě vlastního já. Tuto katarzi zdůrazňují navazující části cyklu čerpající z deníkových záznamů vězněných umělců Emila Filly a Josefa Čapka. Intenzivní uměleckou reflexí tak Jiří Sozanský znovu evokuje klima rozvratu a zkázy, i hledání naděje v beznaději, které zůstává varovným mementem globální civilizace.